smokk2005

Temat: Węgorz !
wstępuje raz w ciągu życia na tarło po którym prawdopodobnie ginie .Węgorz europejski występuje w Polsce i osiąga długość : samica do 2m waga do 9 kg, samiec do 55 cm ... w węgorzyki szkliste.Następnie uzyskują ubarwienie i przy dł. 6-20 cm samice wchodzą do rzek , samce pozostają w wodach przyujściowych.Bardzo smaczna ryba o wysokich walorach odżywczych i smakowych . Spożywana głównie...
Źródło: mastalerz.info/viewtopic.php?t=188Temat: kartkówka Polska
jej kształtu; -gospodarczy[dostępność komunikacyjna(Niż Europejski od wybrzeża Atlantyku aż po Ural-ułatwia kom, góry na pd Polski-przeszkoda w transporcie)(w czasach Imperium Rzymskiego 2 szlaki handlowe nad Bałtyk z pd na pn:1.Brama Morawska- ... i tureckich- usytuowanie między Rosją a Niemcami powodowało przemarszy obcych wojsk przez PL lub najazdy; PL dziś- korzystne położenie dzięki warunkom komunikacyjnym- ważne szlaki tranzytowe A-1,A-2,A-4. Terytorium PL:klasyczna def państwa:ludność,władza,terytorium[ląd+wody sródlądowe(rzeki,jeziora)+strefa podziemna położona pod nimi+morze przybrzeżne(morskie wody wewnętrzne,morza terytorialne)+przestrzeń powietrzna nad lądem i morzem przybrzeżnym+statki+samoloty+ambasady tego państwa.Obszary morskie:morskie wody wewnętrzne,morze terytorialne(12-milowy pas wód,statki pod obcą banderą nie mogą tu wpływać bez zgody ... granic są umowy międz-nar, najczęściej 2stronne.Granicę lądową oznacza się specjalnymi słupami granicznymi,lepsze zabezpieczenie- pas drogi granicznej(15-100m szer) i strefa nadgraniczna(2-6km szer).Granice mogą mieć chara gran nat- przebiegają przez góry(wzdłuż gł grzbietów),rzeki(bieg...
Źródło: zso2.fora.pl/a/a,267.html


Temat:
Ustka to malowniczy nadmorski kurort o szczególnych walorach klimatycznych i krajobrazowych, położony na północy Polski, w województwie pomorskim, 19 km od Słupska zamieszkuje je 17600 mieszkańców. Jeszcze przed I Wojną światową ... tego typu w Polsce. Na poddaszu starej piekarni zobaczyć można dawny sprzęt piekarniczy, m.in. XVII-wieczne urządzenie do wyrabiania ciasta, mieszadła do ciast i masy kremowej czy gofrownice z początku XX wieku. ... niemal 30 kilometrów. W okolicy tego pięknego miasta znajduje się Słowiński Park Narodowy głównymi atrakcjami Parku są liczne jeziora przybrzeżne, rozległe obszary torfowisk, a nade wszystko wydmy nadmorskie, które są najbardziej ... jeziora to: Łebsko (7140 ha) i Gardno (2400 ha), główne rzeki to: Łeba, Łupawa i Pustynka. Ponadto występują tu kanały melioracyjne oraz śródleśne akweny Dołgie Wielkie (174 ha) i Dołgie Małe ... kajakowe na rzece Słupia codziennie latem organizowane są niesamowicie ciekawe spływy, trwające od kilku godzin do kilku dni. Piękna dzika przyroda i atrakcyjna kręta trasa spływu pozostawiają trwałe, piękne wspomnienia. Oprócz...
Źródło: baletnica.fora.pl/a/a,24.html


Temat: Opis Ryby
Węgorz (anguilla anguilla L) Rodzina: węgorzowate (anguillidae) * Musisz się zalogować aby zobaczyć linki * węgorz, ryby, wegorz, ryba • Występowanie: stawy i wyrobiska, jeziora, zb. zaporowe, rzeki górskie, rzeki średnie nizinne, rzeki wielkie nizinne, płytkie wody przybrzeżne Bałtyku, otwarte morze. • Morfologia: w rzekach i jeziorach, do których mogą się dostać z morza, węgorze nabierają kształtu i wyglądu dobrze nam znanego: ... tak, że w jakimś akwenie kiełże i ośliczki są głównym pożywieniem dorosłych węgorzy. Chociaż w rzekach mięczaki nie są ulubionym pokarmem węgorzy, w jeziorach ślimaki i małże często są bardzo ważnym ... zatokowy atlantyku (Golfsztrom) wędrują do Europy. Unoszony przypływami i poruszający się aktywnie narybek dociera do ujść rzek, gdzie w ciągu tygodnia przechodzi adaptacje do wody słodkiej. Pojawia się u niego instynkt wędrówki pod prąd. Tworząc duże ławice w kształcie wstęg węgorze płyną w górę rzek, pokonując wszelkie przeszkody. Wspinają się na pionowe ściany budowli hydrotechnicznych wykorzystując najmniejsze zagłębienia, pęknięcia i chropowatości, a nawet ciała swych towarzyszy. Instynkt wędrówki sprawia, że poprzez sieć rzek, cieków, strumyków, a nawet rowów melioracyjnych węgorze docierają do zbiorników położonych daleko w głębi lądu. U kresu tej wędrówki, która trwa do 3 lat, węgorz osiąga długość 20-30cm i rozpoczyna bardziej osiadły tryb życia. Z uwagi na fakt, że małych węgorzy dociera do Polski relatywnie niewiele nasze wody są regularnie zarybiane węgorzami. • Okres ochronny: nie ma • Wymiar ochronny: do 50 cm • Dobowy limit połowu: 4 szt. * razem z linem i sieją • Rekord Polski: 6,4 kg (Wiadomości Wędkarskie),...
Źródło: wedkarz.forumowisko.net/viewtopic.php?t=97


Temat: Transport polski
należą do grupy największych przewoźników na świecie i zajmują 6 miejsce w wielkości przewożonych towarów oraz 7 miejsce pod względem liczby przewożonych pasażerów. W Polsce w roku 1994 długość linii kolejowych wynosiła 24 313 km. Największą gęstość linii kolejowych zaobserwować można w województwach południowych, południowo - zachodnich, położonych nad dolną Wisłą oraz w Warszawie i Łodzi. Do najważniejszych linii kolejowych w Polsce ... Poznań - Toruń - Olsztyn. Wyżej wymienione miasta oraz niemal wszystkie inne duże miasta w Polsce są równocześnie ważnymi węzłami transportu kolejowego. "TRANSPORT SAMOCHODOWY" Transport samochodowy - odbywa się przede wszystkim ... od drzwi do drzwi ". Jest to jedna z najważniejszych zalet tegoż transportu, ponieważ nie trzeba przesiadać się ani przeładowywać towaru - ładunku. W roku 1994 długość dróg kołowych w Polsce ... brakuje w Polsce dróg szybkiego ruchu oraz (przede wszystkim) autostrad, którymi można by się szybko przemieścić z jednego końca Polski na drugi koniec Polski. "TRANSPORT RZECZNY" Transport wodny śródlądowy - uzależniony jest od naturalnej sieci hydrograficznej (tzw. Długości, głębokości oraz szerokości rzek), oraz od wielkości ponoszonych kosztów na przystosowanie rzek do wymogów nowoczesnego transportu wodnego. Pomimo sprzyjającego systemu rzecznego dwóch dorzeczy - Wisły i Odry, obejmujący niemal cały obszar Polski, zaniedbania inwestycyjne szlaków żeglugi śródlądowej spowodowały, że ten rodzaj transportu odgrywa minimalną rolę w strukturze przewozów w Polsce. W Polsce w roku 1994 długość żeglownych, śródlądowych dróg wodnych wynosiła 3980 km. Odra jest najważniejszą drogą wodną w Polsce, mającą połączenia kanałami z siecią żeglugową Europy Zachodniej. Porównując z innymi rzekami europejskimi wielkość przewozów na Odrze jest zdecydowanie mniejsza. W jeszcze niższym stopniu dla celów transportowych wykorzystywana jest Wisła. Niewielkie przewozy na tej rzece odbywają się pomiędzy Warszawą a Gdańskiem oraz między Krakowem a GOP-em. W 1994 roku żegluga śródlądowa w Polsce posiadała 14 holowników, 349 pchaczy i 866 barek rzecznych. Śródlądowa żegluga pasażerska ogranicza się do rejsów turystycznych. Odbywają się one najczęściej w pobliżu większych miast ... Lotniczy - służy głównie przewozom pasażerskim, nie odgrywa w Polsce znacznej roli. Dość skutecznie konkuruje z nim na terenie kraju, a nawet Europy, dużo tańszy i coraz sprawniejszy transport kolejowy i samochodowy. W Polsce posiadamy aż 8 portów lotniczych (np. w Niemczech tych portów jest prawie 3 razy więcej), znajdujących się w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wszystkie te porty, oprócz Szczecina i Rzeszowa, mają połączenia międzynarodowe. Polskie Linie Lotnicze "LOT", posiadają ok. 40 samolotów, utrzymują regularną komunikację z blisko 50 miastami w ponad 30 państwach. Najważniejszym Polskim lotniskiem jest "Okęcie" w Warszawie. "TRANSPORT MORSKI" Flota Handlowa i Porty Morskie - Ważną cechą położenia Polski jest jej położenie geograficzne, jej dostępność do Morza Bałtyckiego na granicy o długości 528 km. ... do krajów nadmorskich. Jest to najbardziej ekonomiczny rodzaj transportu towarów masowych na duże odległości. W roku 1994 Polska flota morska posiadała 178 statków morskich oraz 9 promów morskich. Większość tych statków była stara, licząca nawet 15 lat. Polska ma 4 duże Porty Morskie, tj. w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie oraz w Świnoujściu. Poza tymi dużymi istnieją jeszcze trochę mniejsze w Kołobrzegu, Darłowie i Ustce. Łączne przeładunki wszystkich Polskich portów przekroczyły w 1994 roku 52 mln ton. Największy udział w strukturze przeładunków naszych portów mają węgiel i koks, drobnica, ropa i przetwory naftowe, inne ładunki masowe, a także zboża i rudy metali. Morska żegluga pasażerska zapoczątkowana została w Polsce w okresie międzywojennym. Od 1988 roku, tj. od czasu, kiedy zakończył rejs do Ameryki "Stefan Batory", nie posiadamy pasażerskiego statku transoceanicznego. W pasażerskim ruch międzynarodowym polska żegluga morska ogranicza się obecnie jedynie do linii promowych ze Świnoujścia i Gdańska do Szwecji, Finlandii, Danii i Niemiec. Znaczenie ... i innych istnieją małe porty obsługujące przybrzeżne rybołówstwo morskie.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3082